FANDOM


Duch - jeden z głównych przedmiotów szamana.

Sposób użycia i charakterystyka

Duch jest prosty w użyciu - po przytrzymaniu lewego przycisku myszy przez chwilę duch odepchnie myszki znajdujące się w jego zasięgu we wszystkie strony. W prawie każdym trybie może on pomóc myszkom wypychając je w górę, natomiast w trybie Survivor będzie skuteczną bronią do ich eliminacji.

Duch
Duch
{{{Nazwa}}}
{{{Płeć}}}
{{{Powiązania}}}